Tjänster

Löpande bokföring

 • Kontering & registrering
 • Kontoavstämning
 • Månadsrapportering
 • Utbetalningar

Skatt & momshantering

 • Upprättande av skattedeklarationer
 • Deklarationsombud
 • Avstämning av skattekonto

Löner

 • LönerLönebearbetning
 • Utskick av lönebesked
 • Löneutbetalningar
 • Kontrolluppgifter
 • Löneförhandlingar
 • Myndighetskontakter

Fakturering

 • Registrering & utskick
 • Hantering av kundreskontra
 • Betalningspåminnelser
 • Kravhantering
 • Räntefakturering

Rut & Rot

 • Vi sköter Er fakturering gentemot kund
 • Registrerar betalningar
 • Sköter ansökan om bidrag från skattemyndigheten

Deklaration, bokslut & årsredovisning

 • Budget & budgetuppföljning
 • Upprättar bokslut
 • Förbereder för revisorsgranskning
 • Deklarationer

Ekonomisk fastighetsförvaltning

 • Hyresavisering
 • Fastighetsregister
 • Registrering av bokföringsmaterial
 • Månadsrapportering till styrelsen
 • Mäklarkontakt
 • Underlag till årsstämmor

Entreprenadekonomi

 • 20 års erfarenhet
 • Granskning av entreprenadkontrakt
 • Anbud & kontraktsskrivning
 • Regler för underentreprenörer

Övrigt

 • Ekonomisk rådgivning
 • Rekrytering av ekonomipersonal
 • Utbildning inom ekonomi
 • Verksamhetsutveckling
 • Ekonomichef att hyra
 • Bolagsbildningar